Skip to main content
TR EN

Course Catalog

DT 541 Sistem Düşüncesi ve Analizi 1.5 SU Kredi
Sistem düşüncesi, dijital dönüşümle daha da fazla gündelik hayatımızda karşımıza çıkan karmaşık, dinamik ve muğlak problemlerde, kişilerin parçalardan çok bütünü ele alarak konuyu anlamasını sağlayarak daha iyi karar vermelerine yardımcı olmayı hedefler. Ders kapsamında sistem düşüncesi, sistem modellemesi yaklaşım ve yöntemleri, dinamik analizler sayesinde verilen kararların uzun vadeli etkilerinin belirlenmesi ve sistematik bir şekilde farklı stratejilerin denenmesiyle sistemin karmaşık davranış örüntülerinin nasıl belirleneceği üzerinde durulacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :