Skip to main content
TR EN

Course Catalog

DT 533 Yaratıcılık, İnovasyon ve Girişimcilik 1.5 SU Kredi
İnovasyonu kabaca “para kazandıran yenilikler” olarak tanımlayabiliriz. Bu bağlamda inovasyon üç bileşen içerir: (1) “Para kazandırma” (yani Pazar); (2) Bu yeniliklerin pazara sunulmasını sağlayan operasyonlar (yani inovasyon pratikleri), (3) Yeni fikir yaratma süreci (yani yaratıcılık). Bu üç bileşenin eşgüdümüne ihtiyaç duyan inovasyonların, ürün, süreç, iş modeli, vb. farklı çeşitleri bulunmaktadır. Ders kapsamında, yeni fikir yaratma süreci, yaratıcılığın 4P modeli, yaratıcı yıkım, yayılım kuramı, yıkıcı yenilikler, inovasyon portföyü ve hunisi, inovasyonun on tipi, inovasyonun on yüzü, tasarım odaklı düşünme ve yalın girişim gibi hem inovasyon kuramı, hem de inovasyon stratejisi ve pratiği kapsamında iş hayatında sıkça kullanılan yaklaşım, yöntem ve araçlar sunulacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Yaratıcılık, İnovasyon ve Girişimcilik 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :