Skip to main content
TR EN

Course Catalog

DT 532 Müzakere ve Uyuşmazlık Yönetimi 1.5 SU Kredi
Derste, uyuşmazlıkların neden ve nasıl çıktığına, nasıl alevlendiğine, sonuçlarına, önlenme yöntem ve yaklaşımlarına, olası yapıcı çözüm yöntemlerine ve sürecin her aşamasındaki farklı müzakere biçim ve yaklaşımların süreç dinamiğine nasıl etki edeceğine dair kuram, kavram ve pratiği kapsanacaktır. Ders boyunca öğrenciler geçmiş ve güncel kişiler arası, gruplar arası, firma içi ve firmalar arası uyuşmazlık örneklerini tartışacaklar, rol yapma oyunlarıyla hem müzakere pratiklerini geliştirme hem de kuramın gerçek hayata uyumluluğunu birinci elden sınama imkânı bulacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Müzakere ve Uyuşmazlık Yönetimi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :