Skip to main content
TR EN

Course Catalog

DT 522 Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi 1.5 SU Kredi
İnsan Kaynakları Yönetimi hem kurumlarda dijital dönüşümün başarılı olabilmesindeki kritik rolü hem de dijital dönüşüm teknolojilerinin sağlamakta olduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanması beklenen fonksiyonlardan birisi olması nedeniyle, dönüşüm sürecinde merkezi bir konumdadır. Bu ders kapsamında, metrikler ve ölçümleme, robotik süreç otomasyonu, insan kaynakları analitiği uygulamaları ve iyi örnekleri üzerinde durulacaktır. Çalışanların işe alımlarından dahi önce başlayan ve en son işten ayrıldıkları güne kadar derlenmeye devam eden insan kaynakları verisinden, görselleştirme, raporlama ve veri analitiği uygulamaları sayesinde edinilen bilginin insan kaynakları yönetiminin kurum içerisindeki rolünü nasıl değiştirdiği de gene ders kapsamında tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :