Skip to main content
TR EN

Course Catalog

DT 521 Dijital Çağda Strateji ve Liderlik 1.5 SU Kredi
Dijital dönüşümün başarısı ancak insanın dönüşümüyle mümkün olacaktır. Bu dersin öncelikli amaçlarından birisi öğrencilerin dijital çağda ihtiyaç duyulan dönüştürücü liderlik yetkinlikleri kapsamında derinlemesine bir kavrayış edinmeleri ve kendilerinin güçlü yönlerinin farkına varmalarının, zayıf yönlerinin ise nasıl güçlendirileceğini görebilmelerinin sağlanmasıdır. Ders kapsamında üzerinde durulacak olan diğer konular öğrenen takımlar kurmak ve geliştirilmesi, kişiler arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi ve motive edilmesi, etkin iletişim kurma ve koçluk, belirsizlik altında strateji oluşturma ve uygulama ve değişim yönetimi olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Dijital Çağda Strateji ve Liderlik 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :