Skip to main content
TR EN

Course Catalog

DT 514 Dijital Dönüşüm Stratejileri 1.5 SU Kredi
Dijital dönüşüm bu derste stratejik bakış açısı, organizasyon bakış açısı ve inovasyon bakış açısı çerçevesinde ele alınacaktır. Dijital dönüşümü destekleyen teknolojiler ekseninde rekabet stratejileri; iş modelleri; iş süreçleri; ürün tasarımı ve üretim süreçleri; şirket kültürü ve insan kaynakları; organizasyon yapıları; çevik yönetim; inovasyon yönetimi ve tasarım odaklı düşünme; yalın girişim; örnek vaka çalışmaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Dijital Dönüşüm Stratejileri 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :