Skip to main content
TR EN

Course Catalog

DT 513 Proje ve Yatırım Yönetimi 3 SU Kredi
Bu dersin temel amacı proje yönetimini bütün unsurları ile ele almak ve proje yatırım değerlendirmesi konusunda temel bilgileri paylaşmaktır. Giriş ve temel tanımlar, organizasyon stratejisi ve proje ilişkisi, projelere sistem yaklaşımı, iş paketlerinin içerik ve verilerinin belirlenmesi, proje çizelgeleme, belirsiz ortamda proje çizelgeleme, kaynak kısıtlı proje çizelgeleme, bütçeleme, risk analizi ve yönetimi, proje performans yönetimi, çevik ve melez proje yönetimi, faiz hesapları ve nakit akışı, fizibilite analizi, proje seçimi, program ve portföy yönetimi, proje uygulamaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Proje ve Yatırım Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :