Skip to main content
TR EN

Course Catalog

DT 512 Akıllı İmalat Sistemleri 3 SU Kredi
Ders kapsamında ilk olarak sensorlar ve imalat verisinin toplanması süreci üzerinde durulacaktır. İmalat süreçlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi, dijital ikizler ve dijital fabrika, imalat optimizasyonu ve veriye dayalı imalat süreç ve uygulamaları ders kapsamında üzerinde durulacak olan diğer kavramlar olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :