Skip to main content
TR EN

Course Catalog

DT 511 Dijital Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi 1.5 SU Kredi
Dijitalleşme işletmelerdeki ve tedarik zincirlerindeki operasyonlar üzerinde de dönüştürücü etki yapmaktadır. Tedarikçi seçimi, satın alma, depolama, stok izleme ve yönetimi, iş çizelgelemesi, üretim ve kapasite planlaması, dağıtım ve ulaşım optimizasyonu, araç planlaması ve rota optimizasyonu, tedarik zincirlerinin uçtan uca takip ve yönetilmesi gibi çeşitli karar probleminin yapısında ve dinamiğinde radikal değişiklikler olmakta, operasyonel süreçler ve iş yapış biçimleri değişmektedir. Bu ders kapsamında dijital tedarik zinciri uygulamalarındaki çeşitli iyi örnekler, yakın gelecekte gündeme gelebilecek olan potansiyel yönelimler ve karar alma süreçlerinde kullanılabilecek analitik yaklaşım ve yöntemler üzerinde durulacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Dijital Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi 1.5
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (3 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :