Skip to main content
TR EN

Course Catalog

DT 503 Veri Analitiğine Giriş 3 SU Kredi
Veri Analitiği, çeşitli yöntemler kullanılarak, verinin içerisinde gizlenmiş olan bilginin, bir karar alınması ve eyleme geçilmesi amacıyla açığa çıkarılmasını, yani veriden değer yaratılmasını hedefler. Bu süreçte iş amacının anlaşılması, verinin anlaşılması, verinin hazırlanması, model kurma, modelin değerlendirilmesi ve oluşturulacak olan modelin uygulanması gibi çeşitli alt süreçler bulunmaktadır. Bu ders kapsamında model doğrulama metrik ve yöntemleri, eğiticili modelleme teknikleri (regresyon, sınıflandırma), eğiticisiz modelleme teknikleri (kümeleme, birliktelik kuralı çıkarımı, temel bileşenler analizi) ve öznitelik mühendisliği ve seçimi yöntemleri üzerinde durulacak, bu yöntem ve yaklaşımların endüstriyel ve toplumsal hayattaki çeşitli gerçek hayat uygulamaları paylaşılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Veri Analitiğine Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :