Skip to main content
TR EN

Course Catalog

DT 502 Dijital Dönüşüm için Sayısal Yöntemler 3 SU Kredi
Bu ders, endüstride dijital dönüşüm tezsiz yüksek lisans programı kapsamında ihtiyaç duyulacak olan temel matematiksel kavramları kapsamaktadır. Ders üç modülden oluşmaktadır: olasılık ve istatistik, doğrusal cebir ve optimizasyon için kalkülüs. Olasılık ve istatistik modülünde şartlı olasılık, Bayes kuramı, dağılımlar, açıklayıcı istatistik, istatistiksel çıkarsama, tahminleme, hipotez testleri, regresyon, en yüksek olasılık tahmin üzerinde durulacaktır. Doğrusal cebir modülünde ise vektörler, matrisler, doğrusal dönüşümler, iç çarpım, diklik ve öz değerler üzerinde durulacaktır. Karar problemleri için kalkülüs kısmında ise yerel ve genel optimizasyon kavramları, dereceli azalma yöntemi ve Lagrange çarpanları yöntemleri paylaşılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Dijital Dönüşüm için Sayısal Yöntemler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :