Skip to main content
TR EN

Course Catalog

DT 501 Dijital Dünyada Karar Vermek 3 SU Kredi
Bu ders dijital dönüş süreciyle daha da oynaklaşan, belirsizleşen, karmaşıklaşan ve muğlaklaşan bir ortamda kararların verilmesinde yardımcı olacak yöntem ve yaklaşımlara odaklanılacaktır. Derste ilk olarak öğrenme ve karar verme süreçlerine dair sinirbilim alanındaki gelişmeler ve insanların kullandığı sezgisel karar verme yöntemlerin zaafları paylaşılarak, dijital dönüşümün yarattığı ortamda veriye dayalı olarak karar verilmesini günümüzde neden çok daha önemli kılmakta olduğunun altı çizilecektir. Ders kapsamında farklı karar şartlarında, sistematik bir şekilde ve veriye dayanılarak karar verilmesini sağlayan çeşitli yöntem ve araçlar (karar ağaçları, çok kriterli karar çözüm yöntemleri, matematiksel modelleme ve programlama, sezgisel/meta sezgisel yöntemler vb.) paylaşılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Dijital Dünyada Karar Vermek 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :