Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CULT 592 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular II 3 SU Kredi
Bu ders kültürel çalışmalar alanında güncel meseleri içerir, yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere ve ileri seviyedeki lisans öğrencilerine hitap eder. Dersin hangi konuda yoğunlaşacağı dönem başında açıklanacaktır. Konular ve yaklaşımlar antropoloji, tarih, edebiyat ya da görsel çalışmalar alanlarından seçilecektir
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular II 3
Yaz 2008-2009 Kültürel Çalışmalarda Ileri Seçme Konular II 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :