Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CULT 568 Küreselleşme ve Sağlık Eşitsizlikleri 3 SU Kredi
Bu ders siyasi ve tıbbi otoritelerin ve toplumdaki diğer kişilerin küreselleşmenin ve küresel karşılaşmaların sağlık eşitsizlikleri üzerindeki etkisini nasıl tartıştıklarını ve küresel ve yerel sağlık politikalarının bu eşitsizlikler etrafında nasıl şekillendiğini inceleyen yeni teorik perspektifleri ve etnografik çalışmaları içerir. Küresel sağlık kurumlarının sağlık eşitsizliklerine nasıl yaklaştıkları, sağlık politikalarının belirlenme ve uygulanma sürecinde devletlerin öncelikleri ve küresel dayatmalar arasındaki gerilimler, biyomedikal tıp ve alternatif tıp sistemleri arasındaki rekabet, küresel tıp teknolojilerinin yerel düzlemde yeniden yorumlanması ve küresel salgınların yerel etkileri bu dersin konuları arasında yer almaktadır. Bu ders aynı zamanda beden, cinsiyet, yaşam, hastalık, doğum, ölüm ve ilaç endüstrisi gibi konular üzerindeki küresel ve yerel etik tartışmaları da farklı bakış açılarını kapsamaktadır
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Küreselleşme ve Sağlık Eşitsizlikleri 3
Bahar 2020-2021 Küreselleşme ve Sağlık Eşitsizlikleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :