Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CULT 562 Bellek Çalışmaları 3 SU Kredi
Bellek konusu son yıllarda sosyal bilimlerde en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Modernite geleceğe odaklanmışken, postmodern dönemde geçmişe yönelik ilgi nasıl açıklanabilir? Bu ders bu soruya cevaplar arayacaktır. Ders, belleğin nasıl çalıştığı konusuna değindikten sonra, psikoloji, sosyoloji ve tarih alanlarında bellek üzerine yapılan tartışmaları irdeleyecektir. Derste üzerinde durulacak temalar arasında bellek ve mekan ilişkisi, kimlik, travma, anlatı, kutlama, medya ve beden bulunmaktadır. Bellek konusunda yapılan çalışmalardan örnekler sunulacak derste, Türkiye'deki bellek çalışmaları üzerinde de durulacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2018-2019 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2016-2017 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2015-2016 Bellek Çalışmaları 3
Güz 2014-2015 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2013-2014 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2011-2012 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2010-2011 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2009-2010 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2007-2008 Bellek Çalışmaları 3
Bahar 2006-2007 Bellek Çalışmaları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :