Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CULT 553 Göç Mekanları 3 SU Kredi
Bu ders göç hareketlerinin ve onları denetleme çabalarının nasıl mekanlar ve ölçekler ürettiğini inceler ve göçmen bağlantılarının ortaya çıkardığı mekansallıkları açıklayan kuramsal çerçevelerin (ulusötesilik ve yerelötesilik gibi) üzerinden geçer. İşlenen konular arasında göçmenlerin günlük hayatlarında nasıl yer ve ev kurdukları; yerelleşme deneyimlerinin şehirler arasında nasıl değiştiği; kamp hayatının şehir hayatıyla olan benzerlikleri ve farklılıkları; devletlerin göç akışlarını engellemek için nasıl mekansal stratejilere başvurdukları (örneğin toprakların egemenlikten çıkarılması, sınırı geçenlerin geri itilmesi, sıcak noktaların yaratılması); göç rotalarının nasıl oluştukları (örneğin kaçakçılık ağları üzerinden), nasıl yönetildikleri ve yeniden başka bir rotaya çevrilmek üzere nasıl kapatıldıkları; ve hangi ahlaki coğrafyaların kimi hareketliliklere toplumsal meşruiyet atfederek göç süreçleriyle eşleştiği bulunmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2024-2025 Göç Mekanları 3
Bahar 2023-2024 Göç Mekanları 3
Güz 2022-2023 Göç Mekanları 3
Güz 2021-2022 Göç Mekanları 3
Güz 2020-2021 Göç Mekanları 3
Bahar 2019-2020 Göç Mekanları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :