Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CULT 551 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3 SU Kredi
Bu ders, müze - modernite ilişkisini ve müzenin tarih, kültür ve ulus söylemlerinin oluşmasındaki rolünü inceler ve belli nesnelerin tarihi hatırlamada ve kültürü yorumlamadaki rolüne değinir. Okumalar ve müze ziyaretleri ışığında müzenin kültürel mirası nasıl temsil ettiği ve toplumsal hafızanın yapılanmasına katkısı tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3
Güz 2013-2014 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3
Güz 2012-2013 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3
Güz 2011-2012 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3
Güz 2010-2011 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :