Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CULT 522 Gençlik Kültürleri 3 SU Kredi
Bu ders gençlik kültürlerine yaş ve kuşak kavramları çerçevesinden bakmayı amaçlamaktadır. Derste vDerste sorulacak sorular arasında, gençlik ve gençlik kültürlerinin tarihsel olarak nasıl tanımlanmış ve kavramlaştırılmış olduğu bulunmaktadır. Bir başka soru da global dünyada gençlik kültürlerinin nasıl çalışılması gerektiğidir. Derste gençlik kültürlerinin (ve kuşak kimliğinin) Türkiye'de nasıl çalışıldığı üzerinde de durulacaktır. Derste öğrencilerin Istanbul'da gençlik kültürü ve/veya kuşak kimliği üzerine alan araştırması yapacakları bir bölüm bulunmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2020-2021 Gençlik Kültürleri 3
Güz 2016-2017 Gençlik Kültürleri 3
Güz 2015-2016 Gençlik Kültürleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :