Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CULT 520 Teknoloji ve Kültür 3 SU Kredi
Teknolojilerin tarafsız ve özerk oldukları yolundaki alışılmış varsayımları sorgulamayı amaçlayan bu ders, teknolojilerin toplumsal ve kültürel yaşam içine gömülü olma biçimlerini araştıracaktır. Kültürle teknolojinin etkileşiminin zaman ve mekan kavrayışlarını nasıl biçimlendirdiği üzerinde özellikle durulacaktır. Dersin ilk bölümünde bazı 'eski' teknoloji örnekleri (örneğin telefon ya da radyo) irdelenerek yeni oldukları zamanlarda gerçekleştirdikleri toplumsal işlevler anlaşılmaya çalışılacaktır. Daha sonraki bölümlerde de benzer süreçler 'yeni' teknolojilere (örneğin cep telefonları ya da kişisel bilgisayarlar) ilişkin olarak ele alınacaktır. Dönem boyunca, eski/yeni teknolojilerle modernitenin ve postmodernitenin önemli boyutları olarak zaman ve mekan arasındaki bağlantılar üzerine teorik okumalar tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2006-2007 Teknoloji ve Kültür 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :