Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CULT 503 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3 SU Kredi
Bu derste öğrenciler kendi geliştirdikleri bir araştırma projesini tamamlayacaklar, bu süreç içinde, gözlem, yüz yüze görüşme, sözlü tarih, yazılı ve görsel metinleri ve belgeleri inceleme gibi çeşitli kültürel çözümleme yöntemlerini öğreneceklerdir. Proje yürütmenin tüm aşamaları, proje önerisi yazımından veri toplama, çözümleme ve son metni yazma aşamalarına kadar izlenecek ve tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2024-2025 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Güz 2023-2024 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2022-2023 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2021-2022 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2020-2021 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2019-2020 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2018-2019 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2017-2018 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2016-2017 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2015-2016 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2014-2015 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2013-2014 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2012-2013 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2011-2012 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2010-2011 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2009-2010 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2008-2009 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2007-2008 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Bahar 2006-2007 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 3
Onkosul: CULT 502 - Yüksek Lisans - En Az D
veya CULT 502 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :