Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CULT 501 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencilerin yirminci yüzyılın başlıca düşünürlerinden bazılarının yapıtları üzerine kapsamlı bir yorum ve çözümleme çalışması yürüterek kültür kuramları konusundaki bilgilerini genişletip derinleştirmelerini, kültüre ilişkin kavram ve olgular üzerine eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Derste tartışılan konular arasında, söz konusu kuramların toplumsal ve siyasal bağlamları, çağdaş araştırma ve eğitim eğitim hedeflerini nasıl biçimlendirdikleri, olanaklı kıldıkları tartışmalar, ne ölçüde başka kültürel bağlamlara taşınabilir oldukları gibi sorular olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2022-2023 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2021-2022 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2020-2021 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2019-2020 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2018-2019 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2017-2018 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2016-2017 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2015-2016 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2014-2015 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2013-2014 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2012-2013 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2011-2012 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2010-2011 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2009-2010 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2008-2009 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2007-2008 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Bahar 2006-2007 Kültürel Çalışmaların Temel Metinleri 3
Onkosul: CULT 500 - Yüksek Lisans - En Az D
veya CULT 500 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :