Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CULT 500 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3 SU Kredi
Bu ders, şarkiyatçılık/garbiyatçılık, toplumsal cinsiyet ve cinselliğin kültürel inşası, medya ve popüler kültür, özel ve kamusal alanların değişken tanım ve sınırları gibi tek tek konulara olduğu kadar, kültür kavramının değişik tanımları ve kullanımları çevresindeki tartışmalara da odaklanarak, öğrencileri Kültürel Çalışmalar alanında lisansüstü eğitimi için gerekli kuramsal çerçevelerle tanıştırır. Kültür siyaseti ve kültür eleştirisi alanlarındaki başlıca kuramsal ve yöntemsel yaklaşımların gözden geçirilmesini ve bu yaklaşımların çeşitli uygulamalarının belirli toplumsal, siyasi ve tarihsel bağlamlarda tartışılmasını içerir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2022-2023 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2021-2022 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2020-2021 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2019-2020 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2018-2019 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2017-2018 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2016-2017 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2015-2016 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2014-2015 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2013-2014 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2012-2013 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2011-2012 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2010-2011 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2009-2010 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2008-2009 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2007-2008 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Güz 2006-2007 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :