Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CS 560 Otomatik Yanlış Ayıklama 3 SU Kredi
Bu ders, otomatik yanlış ayıklama konusunu hem pratik uygulama hem de akademik araştırma yönleriyle çok boyutlu olarak işler ve başlıca iki bölümden oluşur. Birinci bölümde yanlış ayıklama süreçleri gelişigüzel süreçler olmaktan çıkarılıp sistematik süreçler haline getirilir. Bu bölümde işlenen temel konular şöyledir: olay kayıtlarının yönetilmesi, program hatalarının yeniden üretilmesi, problemlerin basitleştirilmesi, statik program analizi, dinamik program analizi, beklentilerin belirtilmesi, anomali analizi ve kök sebeplerinin belirlenmesi. İkinci bölümde ise ilgili konu başlıkları altında literatürde yer alan yöntemler işlenir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2022-2023 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2021-2022 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2020-2021 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2019-2020 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Bahar 2018-2019 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Bahar 2017-2018 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2016-2017 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2015-2016 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Bahar 2014-2015 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2013-2014 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2012-2013 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2011-2012 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2010-2011 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Güz 2009-2010 Otomatik Yanlış Ayıklama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :