Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CS 549 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencilere HCI disiplinine bir giriş sağlar ve insan faktörü, kullanıcı deneyimi (UX), bilgisayar uygulama arayüzlerinin tasarımı ve testi konularını inceler. Derste, bilgisayar arayüzlerinin tasarlanması ve kullanılması bağlamına odaklanılır ve insan davranışının nasıl kullanıcı arayüzlerinin tasarımına uygulanacağı konusunda yöntemleri kapsar. Öğrenciler, disiplinler arası gruplarda kullanıcıları gözlemleme ve onlarla çalışma, kullanım bağlamında tasarımlardaki kısıtlamaları ve dengeleri belirleme ve çalışma modellerini ve diğer etkinlikleri arayüz tasarımı rehberi olarak kullanma becerilerini geliştirirler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3
Güz 2023-2024 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3
Güz 2022-2023 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 3
Bahar 2012-2013 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (CS545) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :