Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CS 518 Bilgisayarla Görü 3 SU Kredi
Bu ders bilgisayarla görüye kapsamlı bir giriş niteliğindedir; görüntü çözümleme konusundan başlayıp (filtreleme, görüntü piramitleri, frekans tabanlı işleme, Hough dönüşümü ve değişmez öznitelik çıkarımı), geometri tabanlı bilgisayarla görü ile devam eder (2B dönüşümler, homografiler, kamera modelleri ve stereo), ve en gelişkin derin öğrenme tabanlı bilgisayarla görü (evrişimsel ağlar, görsel dönüştürücüler, nesne tespiti ve anlamsal bölütleme) yöntemlerinin sunumu ile tamamlanır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Bilgisayarla Görü 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :