Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CS 502 Otomatik Akıl Yürütme 3 SU Kredi
Mantıksal bir dilde gösterilen bilgi üzerinde akıl yürütmek için kullanılan biçimsel ilkeler, ve algoritmalar (örn., SAT/QBF çözücüleri ve teorem ispatlayıcılar tarafından kullanılan yöntemler, ve bilgi derleme, mantıksal gerektirme, ve model sayma için kullanılan algoritmalar) ve bilgisayar bilimindeki uygulamaları (örn., geleceği teşhis ve test etme, planlama, model kontrolü, otomatik teorem ispatlama, kısıt sağlama).
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Otomatik Akıl Yürütme 3
Bahar 2012-2013 Otomatik Akıl Yürütme 3
Bahar 2006-2007 Otomatik Akıl Yürütme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :