Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CS 500 Bilgisayar Biliminde Mantık 3 SU Kredi
Önermeler ve birinci-basamak mantığı (doğruluk ve tamlık, eksiklik, kararlaştırılamazlık, vs.). Bilgisayar biliminde mantıksal meseleler (karar yordamları, biçimsel sistemler, tanımlanabilirlik, vs.).
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Güz 2021-2022 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Bahar 2017-2018 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Güz 2016-2017 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Güz 2015-2016 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Güz 2014-2015 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Bahar 2010-2011 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Bahar 2007-2008 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Bahar 2006-2007 Bilgisayar Biliminde Mantık 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :