Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CONF 561 İnsan Hakları, Demokrasi ve Uyuşmazlık Çözümü 3 SU Kredi
Bu ders, uyuşmazlıklarda ve uyuşmazlık çözümü metodlarında insan hakları ve demokrasi temalarına yer verir.Dersin konuları içinde uluslararası insan hakları hareketlerinin felsefi ve siyasi temelleri, insan haklarının korunması ve ilerletilmesinde Birleşmiş Milletler ve bölgesel kuruluşlarının rolü barış ve adaletin sağlanması için çeşitli uluslararası müdahaleler, demokrasi kavramı ve beraberinde getirdiği tartışmalar ve anlaşmazlıklar ve de demokrasinin uyuşmazlık çözümündeki rolü yer alır. Ayrıca dersin kapsamında uluslararası adalet divanı, uyuşmazlık sonrası kurulan ve savaş suçlularını yargılayan mahkemeleri, insanlık suçu ve soykırımı gibi suçlarla ilgilenen uluslararası organları ve terörizmin insan hakları boyutlarını inceleyeceğiz.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 İnsan Hakları, Demokrasi ve Uyuşmazlık Çözümü 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :