Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CONF 552 İleri Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3 SU Kredi
Bu ders çeşitli oyun ve simülasyon metotları kullanarak müzakere, koalisyon oluşturma, temsil, kolaylaştırıcılık toplantı yönetimi, arabuluculuk, iletişim, karar alma ve uzlaşma yöntemleri gibi konularda öğrencinin kişisel bilgi ve becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders özellikle grup dinamikleri ve karar alma süreçleri üzerine odaklanacaktır. Öğrenciler, grubun etkin bir üyesi olma yöntemleri ile grup süreçlerini yönetme ve yönlendirmeyi öğreneceklerdir. Böylelikle, öğrenciler grup süreçlerinin ve girift uyuşmazlık durumlarının hem içinde kalarak hem de bu süreçleri dışarıdan inceleyerek yönlendirmeyi öğreneceklerdir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2007-2008 İleri Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2006-2007 İleri Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2005-2006 İleri Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 3
Güz 2004-2005 İleri Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları (CONF652) 3
Onkosul: CONF 531 - Yüksek Lisans - En Az D
veya CONF 531 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :