Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CONF 544 Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler 3 SU Kredi
Çatışma sonrası safhayı anlamak, çatışmanın kökenlerini ve tırmanmasını anlamak kadar önemlidir. Çatışma yatışmaya başladığında ve bir anlaşmaya varılabildiğinde ne olur? Çatışmalar nasıl ve ne şekilde uzlaşma ile sonuçlanabilir? Çatışmanın dönüştürülmesi, barışın yerleştirilmesi ve çatışma sonrası yeniden yapılandırma gibi çabalar kalıcı barışı ve istikrarı teşvik edecek kurumlar oluşturulmasından, savaş suçu ve insan hakları ihlallerine karışanların sorumlu olmalarını sağlayacak mekanizmaların tasarlanması ve uygulanmasına ve çatışma sonrası toplumlarda uzlaşmanın teşvik edilmesine dek pek çok boyutu içermektedir. Bu ders, barışın yerleştirilmesi çabalarını şekillendiren karmaşık hukuki, politik ve ahlaki düşünceleri inceleyecektir. Savaş, politik baskı ve etnik çatışmalar nedeniyle bölünmüş toplumların yeniden yapılandırılma sürecinde kullanılmak üzere son yarım yüzyıldır geliştirilen çeşitli yöntemler ele alınacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2011-2012 Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler 3
Güz 2009-2010 Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler 3
Bahar 2008-2009 Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler 3
Güz 2007-2008 Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler 3
Güz 2006-2007 Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler 3
Bahar 2003-2004 Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler (CONF644) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :