Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CONF 542 Toplu Şiddet, İyileşme ve Dönüşüm 3 SU Kredi
Kitlesel, toplu şiddetten etkilenen ülkelerde, iyileşme sürecini oluşturmak ve desteklemek, uzlaşmayı sağlamak ve dönüşümü gerçekleştirmek global toplumun karşı karşıya kaldığı ciddi bir sorun olarak yer almaktadır. Bu ders, soykırım gibi toplu şiddet vakalarının etkilerini incelemekle beraber; etnik, devletlerarası/devlet içi uyuşmazlıklara ve bunların iyileşme süreçlerine de değinecektir. Dersin özellikle üzerinde duracağı noktalar; travma ve iyileşme kavramlarının anlaşılması, uzlaşma ve iyileşmeyi sağlayan mekanizmaların irdelenmesi ve savaşın yarattığı travmanın çeşitli seviyelerdeki dönüşümünün incelenmesi şeklinde olacaktır. Öğrenciler bu ders aracılığıyla, son yıllardaki travma çalışmaları, sosyal ve siyasal psikoloji ve konularla ilgili uluslararası gelişim ve gelişmelere dair kuramsal çerçevelerle tanışacaklardır. Ders içerisinde, şiddetin etkisini ve iyileşme sürecinin sosyal, toplumsal ve bireysel boyutlarını anlayabilmek amacıyla, toplu şiddetle ilgili olarak hem tarihsel hem de yeni vakalara yer verilecektir. Öğrenciler, çatışma sonrası ülkelerde gerçekleştirilen iyileşme, uzlaşma ve dönüşüm süreçlerinin etkinliği ve sorunları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :