Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CONF 541 Teori, Araştırma ve Uygulama 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerin gözden geçirilmesi ve sentezlenmesi niteliğindedir. Dersin amacı uyuşmazlık çözümü alanına dair bütünlüklü bir bakış açısı sunmak, bunu yaparken de en yeni akademik katkıları ele almaktır. Öğrencilerden belirli uyuşmazlıklar çerçevesinde teori, araştırma ve uygulama arasındaki bağları ortaya koyan ödevler hazırlamaları beklenir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2012-2013 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2011-2012 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2010-2011 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2009-2010 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2008-2009 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2007-2008 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2006-2007 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2005-2006 Teori, Araştırma ve Uygulama 3
Güz 2004-2005 Teori, Araştırma ve Uygulama (CONF641) 3
Güz 2003-2004 Teori, Araştırma ve Uygulama (CONF641) 3
Güz 2001-2002 Teori, Araştırma ve Uygulama (CONF641) 3
Onkosul: (CONF 501 - Yüksek Lisans - En Az D
veya CONF 501 - Doktora - En AzD)
ve (CONF 512 - Yüksek Lisans - En AzD
veya CONF 512 - Doktora - En AzD)
ve (CONF 531 - Yüksek Lisans - En AzD
veya CONF 531 - Doktora - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :