Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CONF 534 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3 SU Kredi
Medyada her gün gördüğümüz olaylar, karakterler, görüntüler ve hikayeler değerlerimizi ve algılarımızı şekillendirmektedir. Bunun yanında, medyanın kültürel çeşitlilik/çatışma, savaş ve uyuşmazlıkları ele alış biçimi, toplumlar ve uyuşmazlık ve barışın nasıl biçimlendiği üzerinde uzun süreli ve güçlü etkilere sahiptir. Bu ders, uyuşmazlıkların medyada nasıl tasvir edildiğini ve bu tasvirlerin gerçeğe uygun olup olmadıklarını inceleyecek; bu tasvirlerin (varsa) toplum üzerindeki etkilerine dikkati çekecektir ve bu yolla öğrencilere medyanın toplumu ve toplumsal normları şekillendirmedeki rolü üzerine eleştirel bir anlayış sunmayı hedeflemektedir. Dersin içeriği kültürel yoğunluğa yol açan klişelerin medya tarafından nasıl yaratıldığı, kriz ve savaş zamanlarını nasıl yansıttığı ve medyanın gerçeği tasvirlerinin barış sürecini ve çatışma sonrası safhayı nasıl etkilediği gibi konulardan oluşmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Bahar 2016-2017 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Bahar 2015-2016 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Bahar 2014-2015 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Güz 2013-2014 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Güz 2012-2013 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Güz 2011-2012 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Güz 2010-2011 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Güz 2008-2009 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Bahar 2007-2008 Uyuşmazlık Çözümünde Medya 3
Güz 2005-2006 Uyuşmazlık Çözümünde Medyanın Rolü 3
Bahar 2003-2004 Uyuşmazlık Çözümünde Medyanın Rolü (CONF634) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :