Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CONF 512 Araştırma Metodları 3 SU Kredi
Bu ders araştırma tasarımı ve analizine yöneliktir ve öğrencilerin araştırma ve yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar. Öğrenciler veri toplama, analiz etme ve yorumlama tekniklerini öğrenirler. Bu teknikler arasında sınıfta ve sahada yapılan deneyler, simülasyonlar, saha araştırması ve örneklem yaklaşımları, arşiv araştırması ve etnografik dosyalama çalışması sayılabilir. Olasılık teorisi ve istatistiksel analize girişi de içeren niteliksel ve niceliksel teknikler de ele alınır. Öğrenciler aynı zamanda SPSS ve çeşitli niceliksel bilgisayar programları ile çalışma yaparlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Araştırma Metodları 3
Güz 2018-2019 Araştırma Metodları 3
Güz 2017-2018 Araştırma Metodları 3
Güz 2016-2017 Araştırma Metodları 3
Güz 2015-2016 Araştırma Metodları 3
Bahar 2014-2015 Araştırma Metodları 3
Bahar 2013-2014 Araştırma Metodları 3
Bahar 2012-2013 Araştırma Metodları 3
Bahar 2011-2012 Araştırma Metodları 3
Bahar 2010-2011 Araştırma Metodları 3
Bahar 2009-2010 Araştırma Metodları 3
Bahar 2008-2009 Araştırma Metodları 3
Bahar 2007-2008 Araştırma Metodları 3
Bahar 2006-2007 Araştırma Metodları 3
Bahar 2005-2006 Araştırma Metodları 3
Bahar 2004-2005 Araştırma Metodları (CONF612) 3
Bahar 2003-2004 Araştırma Metodları (CONF612) 3
Bahar 2002-2003 Araştırma Metodları (CONF612) 3
Bahar 2001-2002 Araştırma Metodları (CONF612) 3
Bahar 2000-2001 Araştırma Metodları (CONF612) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :