Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CONF 508 Avrupa Birliği'nde Çok Partili Pazarlık 3 SU Kredi
Çok partili müzakereler karmaşık etkileşimlerdir. Bu ders Avrupa Birliği çerçevesinde çok partili müzakerelerin sosyal yapısını inceleyerek çok partili müzakerelerin değişik açılarını açıklayabilecek nitelikte kuramsal çerçeveler öngörmektedir. Ampirik düzeyde ders AB'deki müzakereleri 3 ayrı seviyede ele almaktadır. İlk olarak, bu ders üye devletler ve AB kurumları arasındaki müzakereleri ve kurumsallaşmış müzakere tekniklerini incelemektedir. İkinci olarak, ders AB kurumlarının-Avrupa Komisyonu, Konsey ve Avrupa Parlamentosu- kendi aralarındaki müzakereleri ve son olarak da 1997 sonrası gelişen genişleme sürecinde aday ülkeler ile üye devletleri arasındaki müzakereleri çözümlemektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Avrupa Birliği'nde Çok Partili Pazarlık 3
Bahar 2003-2004 Avrupa Birliği'nde Çok Partili Pazarlık (CONF608) 3
Bahar 2002-2003 Avrupa Birliği'nde Çok Partili Pazarlık (CONF608) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :