Skip to main content
TR EN

Course Catalog

CHEM 505 Elektrokimya 3 SU Kredi
Elektrokimyanın temelleri; elektrokimya termodinamiği, elektrot kinetiği, elektrot potansiyeli, elektrokimyasal piller, Faraday kanunu, elektrik iletkenliği, kütle transferi. Elektrokimyada temel yöntemler: potansiyostatik, galvanostatik, dönüşümlü voltametre, elektrokimyasal empedans spektroskopi. Elektrokimyanın bazı uygulamaları: elektrokimyasal polimerleşme, iletken polimerler, bataryalar, yakıt pilleri, biyo yakıt pilleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Elektrokimya 3
Bahar 2021-2022 Elektrokimya 3
Bahar 2020-2021 Elektrokimya 3
Bahar 2019-2020 Elektrokimya 3
Bahar 2018-2019 Elektrokimya 3
Güz 2017-2018 Elektrokimya 3
Güz 2016-2017 Elektrokimya 3
Güz 2015-2016 Elektrokimya 3
Güz 2014-2015 Elektrokimya 3
Güz 2010-2011 Elektrokimya 3
Güz 2008-2009 Elektrokimya 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :