Skip to main content
TR EN

Course Catalog

BIO 636 Kanser Biyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders, kanserin moleküler mekanizmalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Derste, kanserin genetik ve çevresel nedenleri, kanser türleri, kansere eden olan moleküler değişiklikler, anjiogenez, metastaz, hücresel stres mekanizması olan otofajisinin kanserdeki rolü ve kanserin tedavisi işlenecektir. Ders, temel bilgiler yanında en son gelişmelerin makaleler ışığında tartışılması şeklinde yürütülecektir. Öğrencilerin derse aktif katılımı beklenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Kanser Biyolojisi 3
Bahar 2018-2019 Kanser Biyolojisi 3
Bahar 2016-2017 Kanser Biyolojisi 3
Bahar 2013-2014 Kanser Biyolojisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :