Skip to main content
TR EN

Course Catalog

BIO 635 Nanotoksikoloji 3 SU Kredi
Nano teknoloji kullanılarak üretilen malzemeler ve araçların sayısı hızla artmaktadır. Bu alandaki son gelişmelerle birlikte, nano malzemeler ve nano parçacıklar yaşamın her alanında kullanılmaya başlamıştır. Nano parçacık ve malzemeler genel kullanıma sunulmadan önce canlılar ve hücreler üzerindeki etkileri hakkında yeterince bilgi edinilmesi, ileride ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Nanotoksikoloji dersinde, nano parçacık ve malzemelerin insan sağlığına etkileri, organizmanın ve hücrelerin bu maddelere verdikleri stres, hastalık ve ölüm yanıtları, moleküler biyoloji perspektifinden incelenecek ve tartışılacaktır. Derste, endüstriel ve çevresel nanoparçacık ve materyaller, nanotoksikoloji araştırma yöntemleri, nano parçacıklara organizmal yanıtlar, nano parçacıkların hücrelere girişleri-alınmaları, hücre içindeki dağılımları ve bunlara verilen hücresel ve moleküler stres ve ölüm yanıtları işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Nanotoksikoloji 3
Güz 2022-2023 Nanotoksikoloji 3
Güz 2021-2022 Nanotoksikoloji 3
Güz 2020-2021 Nanotoksikoloji 3
Güz 2019-2020 Nanotoksikoloji 3
Güz 2018-2019 Nanotoksikoloji 3
Güz 2012-2013 Nanotoksikoloji 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :