Skip to main content
TR EN

Course Catalog

BIO 634 Moleküler Tıp 3 SU Kredi
Bu mezuniyet sonrası ders, hastalık moleküler mekanizmalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Kanser, Alzheimer, Parkinson, Huntington hastalıkları, önemli enfeksiyon hastalıkları ve genetik hastalıkların oluşum mekanizmaları ve hastalığa neden olan moleküler değişiklikler incelenecektir. Ders, temel bilgiler yanında mezuniyet sonrası ders olarak en son gelişmelerin makaleler ışığında tartışılması şeklinde yürütülecektir. Öğrencilerin derse aktif katılımı beklenmektedir. Derste, kanserin genetik ve çevresel nedenleri, kanser türleri, kansere neden olan moleküler değişiklikler, metastaz, kanser tedavisi, Alzheimer, Parkinson ve Huntington hastalıklarının genetik ve moleküler mekanizmaları, enfeksiyon hastalıklarının nedenleri virüs, bakteri ve parazitler, AIDS, hepatit ve yaygın bakteri enfeksiyonlarının moleküler mekanizmaları, kalıtsal hastalıkların genetik temelleri, yaygın kalıtsal hastalıklar ve moleküler mekanizmaları işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Moleküler Tıp 3
Bahar 2022-2023 Moleküler Tıp 3
Bahar 2021-2022 Moleküler Tıp 3
Bahar 2020-2021 Moleküler Tıp 3
Güz 2014-2015 Moleküler Tıp 3
Bahar 2011-2012 Moleküler Tıp 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :