Skip to main content
TR EN

Course Catalog

BIO 58005 BIO’da Özel Konular: Sistemler ve Bütünleştirici Biyoloji 3 SU Kredi
Öğrenciler dersin aşağıdaki bölümlerinde yer alacaklardır: 1) Daha fazla bilgi edinmek için literatür taraması;bunun amacı biyolojik ve fizik bilimleri, matematik, bilgisayar bilimi ve mühendislik gibi farklı alanlardan gelen öğrencilere bütünleşik ve system biyoloji konularını tanıtmaktır. 2) Bütünleşik data toplama ve analiz etme; bu bölümde deneysel tasarım ve analiz yapılacak ve bilinen data setleri kullanılarak omiks yaklaşımı (transkriptomiks, proteomiks ve metabolomiks) ile test etme ve hipotez kurma yapılacaktır. Bu bölümde büyük data ile çalışmanın avantaj ve dezavantajları vurgulanacaktır. 3) Sistem mühendisliği ve matematik modelleme yaklaşımı; dersin bu bölümünde bilgisayar dayalı network modelleme ve system mühendisliği network modelleme kapsamında çok yönlü complex problemlerin çalışılması yapılacaktır. Öğrenciler, matematik, enformatik ve istatistik araçlar kullanacaklardır. 4) Bütünleştirici biyolojide kullanılan Wetlab deneysel araçları: davranışsal, fizyolojik ve nörolojik düzeylerde bütünleşmek için yaygın olarak kullanılan moleküler ve hücresel araçlar tanıtılacaktır. Öğrenciler, mevcut tez çalışmalarını geliştirecek kendi başlarına üretilen yeni bir hipotezi test etmek için kendi deneysel tasarımlarını tasarlamak zorunda kalacaklar. Bu bölüm, uygun görülmesi halinde olası pratik çalışmaları içerecek ve elde edilen sonuçlar dersin sonunda sözlü olarak sunulacaktır. Dersleri ve pratik dersleri içeren yukarıdaki bölümlere ek olarak, öğrencilerden öğrendiklerini uygulayarak kendi başlarına bağımsız bir araştırma projesi yürütmeleri istenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 BIO’da Özel Konular: Sistemler ve Bütünleştirici Biyoloji 3
Güz 2020-2021 BIO’da Özel Konular: Sistemler ve Bütünleştirici Biyoloji 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :