Skip to main content
TR EN

Course Catalog

BIO 568 Gen Regülasyonu ve Hastalıklar 3 SU Kredi
1) Dersler, çeşitli nadir hastalıklar, yaygın bulaşıcı viral hastalıklar ve AMD gibi çok faktörlü hastalıkları kapsayacak. 2) Protein- protein, protein-nükleik asit etkileşimleri ve moleküler düzeydeki protein fonksiyonları için hastalık mutasyonlarının sonucu, model organizma çalışmaları ve bunun dokular, organlar ve tüm hayvan üzerindeki sonuçları ile birleştirilecektir. 3)Belirli bir hastalık durumu için hem başarısız hem de başarılı terapötik yaklaşımlar tartışılacaktır. Ayrıca, mevcut ise devam eden klinik araştırmalar, hastalığın mekanizması ve kullanılan terapötik yaklaşımın tartışılması dersin bir parçası olacaktır. 4)Belirli bir hastalığın etiyolojisi, teşhisi ve devam eden veya olası terapötik değerlendirmelerini kapsayan kısa bir rapor istenecektir. Söz konusu hastalık dersin 7. haftasında öğrenciler tarafından belirlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 BIO’da Özel Konular: Gen Regülasyonu ve Hastalıklar (BIO58006)
Güz 2021-2022 BIO’da Özel Konular: Gen Regülasyonu ve Hastalıklar (BIO58006)
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :