Skip to main content
TR EN

Course Catalog

BIO 567 Sinyal İletisi 3 SU Kredi
Hücre büyüme ve gelişimini, davranışını, bağışıklık sistemini etkileyen temel moleküler mekanizmalar dışarıdan gelen sinyallerin hücreler tarafından algılanıp biyolojik cevaba dönüşmesi neticesinde oluşmaktadır ve konu güncel bir araştırma alanıdır. Bu derste birkaç prototip sinyal iletisi kaskad mekanizması kavramsal olarak incelenecektir. Bunun yanısıra literatürde bulunan önemli araştırmalara değinilerek deneysel yaklaşımların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Protein-protein etkileşimi, fosforilasyon ve GTP bağlanan proteinler gibi sinyal iletisi bağlamında önemli görülen konular incelenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Sinyal İletisi 3
Bahar 2022-2023 Sinyal İletisi 3
Bahar 2021-2022 Sinyal İletisi 3
Bahar 2020-2021 Sinyal İletisi 3
Bahar 2019-2020 Sinyal İletisi 3
Bahar 2018-2019 Sinyal İletisi 3
Bahar 2017-2018 Sinyal İletisi 3
Bahar 2016-2017 Sinyal İletisi 3
Bahar 2015-2016 Sinyal İletisi 3
Bahar 2014-2015 Sinyal İletisi 3
Bahar 2013-2014 Sinyal İletisi 3
Bahar 2010-2011 Sinyal İletisi 3
Bahar 2009-2010 Sinyal İletisi 3
Bahar 2008-2009 Sinyal İletisi 3
Bahar 2007-2008 Sinyal İletisi 3
Bahar 2006-2007 Sinyal İletisi 3
Bahar 2005-2006 Sinyal İletisi 3
Güz 2004-2005 Sinyal İletisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :