Skip to main content
TR EN

Course Catalog

BIO 544 Biyomühendislik 3 SU Kredi
Biyomühendislik dersi, mühendislik tasarımı ile doğal ve biyolojik bilimlerde sağlam bir temel sağlar. Ders, öğrencilere mühendislik ilkelerinin biyolojik ve tıbbi problemlere uygulanmasını tanıtarak biyomühendislikteki güncel araştırma ve problemler hakkında bilgi vermek için tasarlanmıştır. Öğrencilerin biyomühendisliğin genişliğini ve hızla büyüyen biyomühendislik alanının gelişimine katkıda bulunmak için gereken bilgi ve becerileri anlamalarını sağlar. Ders biyomühendisliğin temellerini tanıtmakta, hücre ve doku mühendisliği ve kök hücre teknolojileri hakkında bilgi vermekte, biyomekanik ve mekanobiyolojik yönleri tanıtmakta ve malzemelerin biyolojik performansını açıklamaktadır. Daha sonra biyomühendislik uygulamaları, özellikle biyosensörler ve teşhis sistemleri, terapötik yaklaşımlar ve ilaç verme teknolojileri için araştırmaları sunmakta ve ardından genetik, kimya mühendisliği, bilgisayar bilimi, elektrik mühendisliği ve çevre mühendisliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli disiplinlerdeki biyomühendislik uygulamaları üzerine güncel bilgileri vurgulamaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2024-2025 Biyomühendislik 3
Güz 2023-2024 Biyomühendislik 3
Güz 2022-2023 Biyomühendislik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :