Skip to main content
TR EN

Course Catalog

BIO 541 Tarım Biyoteknolojisi 3 SU Kredi
Hayvan hücre-kültürü prensipleri ve uygulamaları; yapay döllenme ve aşırı ovülasyon; transjenik hayvanlar; bitki doku kültürü prensipleri; meristem kültürü ve yapay in-vitro çoğaltım; somatik embriyojenesis ve sentetik kökler; genetik mühendisliği ve bitki ıslahı; tarım biyoteknolojisi ilgili yasal ve etik yaklaşımlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2021-2022 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2020-2021 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2016-2017 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2015-2016 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2014-2015 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2013-2014 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2012-2013 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2011-2012 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2009-2010 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2008-2009 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2006-2007 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2005-2006 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2004-2005 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2001-2002 Tarım Biyoteknolojisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :