Skip to main content
TR EN

Course Catalog

BIO 502 İmmünoloji 3 SU Kredi
İmmünoljinin büyük bir kısmını kapsayan bir giriş dersidir. İmmunoloji gelişmiş organizmaların enfeksiyon oluşturan faktörlerle nasıl mücadele ettigini araştırır. Bu dersin immün yanıtın oluşumundaki moleküler mekanizmaların temel düzeyde anlaşılmasını sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Konu başlıkları: doğal immünite, antikorların yapıları ve T hücre reseptörleri, antijen-antikor ilişkisi, MHC kompleksi, antijen sunumu, antikor çeşitliliğin ortaya çıkışı, immün sistem almaclari yoluyla sinyal iletisi, immün yanıtın moleküler temeli, immünolojik tolerans ve immün birikim şeklindedir. Dersin son haftalarında tıbbi/hastabaşı uygulamalı immünoloji başlıkları zaman elverdiğince işlenecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 İmmünoloji 3
Güz 2022-2023 İmmünoloji 3
Güz 2021-2022 İmmünoloji 3
Güz 2020-2021 İmmünoloji 3
Güz 2019-2020 İmmünoloji 3
Güz 2018-2019 İmmünoloji 3
Güz 2017-2018 İmmünoloji 3
Güz 2016-2017 İmmünoloji 3
Güz 2015-2016 İmmünoloji 3
Güz 2014-2015 İmmünoloji 3
Güz 2013-2014 İmmünoloji 3
Bahar 2012-2013 İmmünoloji 3
Güz 2011-2012 İmmünoloji 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :