Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ANTH 571 Avrupa Antropolojisi 3 SU Kredi
Antropoloji geleneksel tanımıyla Avrupa harici toplumlara dair bir bilim olarak algılanır; ancak günümüzün eleştirel yaklaşımları antropolojik bakışı batılı toplumlara, özellikle de ''taşralılaştırılan Avrupa''ya çevirmenin önemini vurgulamaktadır. Bu ders son yıllarda Avrupa'daki farklı ulus-devletler ve kamusal alanlar üzerine yürütülen etnografik çalışmaların ekseninde, ''Avrupalılığın'' tarihi ve güncel kurgulanışını; çok kültürcülük, kültürel vatandaşlık ve ''slamaphobia'' (İslam korkusu) tartışmalarını; göç ve etnik kimliği; ve Doğu Avrupa ve sosyalizim sonrası rejimlerle Batı Avrupa ve AB arasındaki gerilimli ilişkiyi konu edinmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Avrupa Antropolojisi 3
Güz 2009-2010 Avrupa Antropolojisi 3
Güz 2008-2009 Avrupa Antropolojisi 3
Güz 2007-2008 Avrupa Antropolojisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :