Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ANTH 565 Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto 3 SU Kredi
Bu derste, dünyanın çeşitli yerlerindeki toplumsal protestoların nitelikleri incelenecektir. Kitlesel devrim hareketlerinin dinamiklerinin yanısıra, daha az görünürlüğü olan farklı protesto ve eylem biçimlerini yorumlamanın zorlukları üzerinde de durulacaktır. İnsan hakları, çalışma koşulları, etnik kimlikler, milliyetçilik, din ve cinsiyetle ilgili protesto biçimleri, hızlanan küreselleşme bağlamı içinde tartışılacaktır. Bir yandan belirli örnek vakalar incelenirken, bir yandan da toplumsal eylem biçimlerinin oluşmasında kültürün, belleğin, kitle iletişim araçları ve diğer güçlerin rolü ile ilgili temel konular öğrencilere tanıtılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto 3
Güz 2008-2009 Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto 3
Güz 2006-2007 Toplumsal Hareketlilik, Direniş ve Protesto 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :