Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ANTH 554 Göç ve Vatandaşlık 3 SU Kredi
Bu seminer, küresel göç hareketlerinin gitgide çeşitlenen vatandaşlık tanımları ve pratikleri ile olan ilişkisini tahkik edecektir. Farklı coğrafyalardaki sınır geçişlerini analiz eden etnografiler üzerinden, bir yandan göçmenlerin gündelik pratiklerini, diğer yandan da bu deneyimleri şekillendiren ve kısıtlayan politik, kültürel ve hukuki vatandaşlık söylemlerini dikkate alacaktır. Devlet hâkimiyeti, göçmenler ve vatandaşlık üçlüsünün birbiriyle olan ilişkisinde, küresel kapitalizmin ve ulus-ötesi hukuk normlarının oynadığı rol değerlendirilecektir. Aynı zamanda sınıf, "etnisite" ve ulus hiyerarşilerinin uluslararası göç ve vatandaşlık politikalarına nasıl yansıdığı gözden geçirilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Göç ve Vatandaşlık 3
Güz 2014-2015 Göç ve Vatandaşlık 3
Güz 2013-2014 Göç ve Vatandaşlık 3
Güz 2012-2013 Göç ve Vatandaşlık 3
Güz 2010-2011 Göç ve Vatandaşlık 3
Bahar 2009-2010 Göç ve Vatandaşlık 3
Bahar 2008-2009 Göç ve Vatandaşlık 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :