Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ANTH 550 Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya Antropolojik Bakış 3 SU Kredi
Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi coğrafi bölgeler doğal olmaktan ziyade mekan ve farklılık anlayışlarına dayalı olarak insanlar tarafından kurgulanmış kategorilerdir. Bu ders Fas'tan Iran'a yaklaşık 25 ülkeyi içine alan bu bölgenin kurgulanmasını tarihsel ve siyasal bir süreç olarak ele alacak; anaakım söylemlere hakim olan Şarkiyatçı bakış açısının ötesine geçmeye çalışarak, bu bölgede yaşayan insanların hayatlarını şekillendiren tarihsel, siyasi ve kültürel süreçleri etnografik çalışmalar aracılığı ile inceleyecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya Antropolojik Bakış 3
Bahar 2005-2006 Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya Antropolojik Bakış 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :