Skip to main content
TR EN

Course Catalog

ANTH 521 Göç ve Kent Antropolojisi 3 SU Kredi
Göç konusu 21ci yüzyılı tanımlayan en özgün ve karmaşık unsurlardan biri olarak öne çıkmakta çünkü günümüzde giderek artan sayıda insan, giderek çeşitlenen çıkış noktalarından, çok farklı nedenler ve koşullar altında yeni istikametlere göç etmekte. Bu artan değişkenlere rağmen benzerlik göstermeye başlayan bir nokta ise bu göçlerin kent merkezli oluşu, ve de özellikle dünyanın insani, finansal ve benzeri akımları için çekim noktası haline gelen kentlerine yönelmesidir. Bu ders küresel göç ve kent alanında gözlemlenen bu yeni eğilimlerin antropolojik araştırmalar çerçevesinde nasıl ele alındığını, özellikle de öne çıkan bazı yeni kavramlar nezdinde inceleyen teorik ve etnografik çalışmalar içerir. İşlenen kavram ve konular arasında: küresel kentler, süper-çeşitlilik, kentsel karşılaşmalar, temas bölgeleri, gündelik çok kültürlülük, gündelik kozmopolitanlık ve bir arada yaşama bulunmakta.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2022-2023 Göç ve Kent Antropolojisi 3
Güz 2019-2020 Kent ve Göç Antropolojisi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :